skip to Main Content

Prince – Forever in my life

Een privé memorabilia collectie

Hoe het allemaal begon…

Het concert vond plaats in Syracuse, New York, Amerika in 1985 en werd wereldwijd live uitgezonden. Dit was speciaal want rechtstreeks contact leggen met de andere kant van de wereld was niet vanzelfsprekend. De eigenaar van deze privé collectie was nog maar 12 jaar oud maar de artiest in kwestie maakte meteen een onuitwisbare indruk. Zijn verschijning, de energie die hij uitstraalde en vooral zijn muzikale talenten waren uitzonderlijk. Hij kon nagenoeg alle instrumenten bespelen, schreef en creëerde alle muziek zelf. Het was niet mogelijk de muziek in te delen op genre, hij creëerde zijn eigen genre; een ongekend fenomeen. “Hello Syracuse and everybody all over the world. My name is Prince and I have come to play with you”. Met die woorden werd Prince onderdeel van het leven van de eigenaar van deze collectie.

Een Soort Ver Familielid…

Na meer dan 60 concerten te hebben bijgewoond, zijn woonplaats Minneapolis te hebben bezocht en Prince ‘levenslang’ te hebben gevolgd was de plotse dood van Prince op 21 April 2016 een grote schok. Omdat Prince bijna jaarlijks een nieuw album uitbracht en ter promotie daarvan dan meestal een concerttour deed was hij een soort ver familielid geworden. Prince was simpelweg altijd aanwezig.

Omgaan met het verlies

Ter compensatie van de fysieke afwezigheid van Prince werd troost gezocht in het verwerven van persoonlijke bezittingen van Prince en gerelateerde personen. Deze werden toegevoegd aan de bestaande ‘fan collectie’ die zich door de jaren heen had opgebouwd gedurende zijn legendarische carrière.

Een selectie van deze persoonlijke bezittingen en andere items is te zien in de expositie.

Prince – Forever in my life.

A privately owned memorabilia collection

On the festival grounds of the Better Get Hit Festival on January 12 in Theaters Tilburg The Netherlands, a very special collection of Prince memorablia will be presented. Besides this the festival presents Judith Hill – who worked with both Prince and Michael Jackson- and Cory Henry whose interpretation of Prince’s “Purple Rain” has received global acclaim. Prince is close to Better Get Hit’s heart!

How It Started

The concert took place in Syracuse, New York, USA in 1985 and was broadcast live worldwide. This made for a very special event at the time. Without the Internet back then news didn’t travel at today’s speed. And while only 12 years of age nonetheless the owner of this private collection was immediately mesmerized by the performer. His appearance, his energy and most of all his musical talents were extraordinary. Playing many instruments, writing and creating an incredible amount of music in a genre of his very own was unlike anything ever seen before in music. “Hello Syracuse and everybody all over the world. My name is Prince and I have come to play with you”. With those words Prince made his mark on the collector’s life.

Like A Family Member

The collector saw him in concert over 60 times, visited his hometown of Minneapolis and made a life-long hobby of tracking his career and enjoying his music. However the news, that Prince passed away much too soon on April 21st, 2016 was simply devastating. Because Prince released albums and toured almost every year for more than 30 years, the artist had become like a distant, but very much loved and respected family member. He was always there.

Coming To Terms With His Passing…

Coming to terms with the news of his death, the collector resorted to the next best thing to Prince’s physical presence. Personal items that belonged to Prince and his associates were added to the existing collection of ‘fan mementos’ that had been building up over the decades of his legendary musical career.

A selection of these items is on display in this exhibition.

Back To Top
×Close search
Zoeken