Jay-Way

Jay-Way is geen alledaagse Hip Hop artiest. Hij schrijft eerlijke, poëtische en heldere teksten, waarin hij zijn ervaringen en groei als artiest vertelt. Samen met zijn band brengt hij een uniek geluid waarbij Hip Hop fijn gecombineerd wordt met melodie en harmonie. Vanaf het moment dat Jay-Way de hip hop scene in dook was het al duidelijk: deze rapper is anders.

Geen Sex & Drugs & Rock ’n Roll

Geen nummers over seks, drugs en rock ’n roll, maar over zijn reis als artiest in eerlijke teksten. En ook al is hij gewoon Nederlands, Jay-Way rapt in het Engels.

Doel

Zijn doel is om een positieve boodschap te verspreiden en dat gaat al lekker. Jay Was was nog maar 14 jaar toen hij in een rapgroep zat en een kleine woordenwisseling kreeg met een andere rapper. Ik schreef een nummer om hem te ‘dissen’ en dat heb ik naar hem opgestuurd. Het viel me op dat hij heel liefdevol reageerde. Ik kreeg geen nummer terug waarmee ze mij de grond in boorden en dat was ik niet gewend.

Kwaad met kwaad vergelden

Ik was gewend dat mensen kwaad met kwaad vergelden. Diezelfde rapper nodigde me uit om naar een jongerendienst te komen en er was echt iets gaande daar. Ik voelde oprechte liefde. Gods Geest raakte mijn hart aan. Ik kom uit een buurt waar mensen niet echt de hoop hebben dat er iets goeds kan ontstaan. Maar mijn perpectief veranderde door deze gebeurtenis. Eerder uitte ik in mijn rapmuziek veel negativiteit. Nu heb ik het verlangen om mensen te bereiken, om ze hetzelfde te laten ervaring wat ik heb meegemaakt. Ik krijg regelmatig terug van mensen dat ze bemoedigd zijn door mijn nummers. Dat is wat liefde kan doen!

Tags