Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie wordt door Better Get Hit met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Better Get Hit verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Better Get Hit worden aangeboden. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Better Get Hit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Better Get Hit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Better Get Hit verstrekte informatie en tarieven.

Hoewel Better Get Hit alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Better Get Hit niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. De afbeeldingen, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Better Get Hit.

Eventuele verwijzingen naar sites die niet door Better Get Hit worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Better Get Hit uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Better Get Hit worden onderhouden wordt afgewezen.