Privacy statement

U staat centraal bij alles wat we doen. Daarom behandelen we uw persoonlijke informatie met respect en kun u zelf aangeven welke informatie u met ons deelt. In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Better Get Hit omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van Better Get Hit en kopers van tickets van door Better Get Hit georganiseerde concerten en andere evenementen (hierna: “de gebruiker” of “u”). Better Get Hit acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van uw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. u wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen. We hebben ons best gedaan om deze uitleg zo kort mogelijk te houden en begrijpelijk te maken. Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan kun u contact opnemen via eric@bettergethit.com.

In het algemeen kan Better Get Hit gegevens van u verzamelen op onder andere het moment dat u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van Better Get Hit en als u een ticket koopt voor het Better Get Hit Festival, U gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer u onze (festival)website, apps of sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten.

Verzameling gegevens

Better Get Hit kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u - Als u ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze klantenservice, een account creëert op de Ticketmaster of deelneemt aan een winactie die Better Get Hit organiseert.
 • Via eigen websites en apps - Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Better Get Hit via de websites die Better Get Hit beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit is de website: www.bettergethit.com
 • Via websites van derden - Better Get Hit maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Better Get Hit op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als verwerker voor Better Get Hit optreden. U kunt daarbij denken aan de online verkoop van kaarten voor het Better Get Hit Festival. Ticketmaster en andere opdrachtnemers van Better Get Hit kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Better Get Hit is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Better Get Hit plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.
 • Op evenementen - Better Get Hit kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenement locatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Better Get Hit hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Welke gegevens verzamelen we?

Better Get Hit kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Better Get Hit van u kan verzamelen zijn:

 • Contact- en accountgegevens - Zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets en stoelnummer(s);
 • Betalings- en factuurgegevens - Wanneer u een ticket koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • App en website gegevens – Zoals IP-adres, uw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat u hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u graag naar het “Cookiebeleid”;
 • Door u publiekelijk geplaatste gegevens - Zoals reacties op onze blog of napretpagina’s of op door ons beheerde social media sites geplaatste berichten;
 • Informatie over uw voorkeuren - zoals de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder bestelde kaarten;Speciale gegevens - In het geval dat u mindervalide bent, willen we er zeker van zijn dat u kunt genieten van een optimale beleving. Om te kunnen voorzien in uw toegankelijkheidsvereisten verzamelen we gegevens van uw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die u bij een aanvraag voor een mindervalideplaats aan ons verstrekt over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid;Gegevens van minderjarigen - In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

Hoe en waarom verzamelen we die gegevens?

Better Get Hit kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

1. Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u

Wij gebruiken uw gegevens wanneer u een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om een toegangsbewijs te kopen), zodat wij:

 • de bestelling kunnen verwerken;
 • de betaling kunnen aanvaarden;
 • u klantenservice kunnen verlenen.

2. Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen

 • Marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
 • Voor onze marketingdoeleinden, om u informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals festivals), die door of in opdracht van Better Get Hit worden georganiseerd. Denk dan bijvoorbeeld aan e-mails met concertinformatie of alerts per email over soortgelijke evenementen;
 • Om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan events;
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat kaarten in handen komen van echte fans. Als zodanig kunnen wij uw gegevens gebruiken om misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of partners), fraude of andere misdrijven te voorkomen.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht u geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “uw keuzes en rechten” staat hierover meer informatie.

Waar u toestemming voor hebt gegeven:

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden bij de aanschaf van een toegangsbewijs geeft u ons toestemming:

 • Om contact met u op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke events. Dit kan via e-mail, via push- en webmeldingen, via SMS of social media-platformen. U kunt deze marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen, zie de paragraaf “uw keuzes & rechten” hieronder;
 • Om u diensten te leveren gebaseerd op uw locatie. We kunnen uw locatie gebruiken om u pushmeldingen te sturen over wat er om u heen gebeurt;
 • Om op maat gemaakte reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze websites (zie ons Cookiebeleid voor meer informatie);
 • Om uw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan uw toegankelijkheidsvereisten - als u mindervalide bent en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

Met wie delen wij die gegevens?

Wij kunnen uw gegevens delen met de aan Better Get Hit gelieerde ondernemingen, en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals hiervoor toegelicht. Better Get Hit heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving. Daarbuiten verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Websites van derden

Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van Better Get Hit waarnaar Better Get Hit linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten uw persoonsgegevens verzamelen. Better Get Hit is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. Better Get Hit raadt u aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

Uw keuzes en rechten:

U kunt uw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • u kunt zelf uw account en voorkeuren bij onze ticketpartner aanpassen;
 • Verder wordt onderaan elk bericht dat u van Better Get Hit (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijkheid geboden u af te melden van de mailinglist, zodat u van Better Get Hit (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt. Maakt u zich geen zorgen, belangrijke informatie over een evenement waarvoor u tickets hebt gekocht blijf u ook na afmelden van promotionele e-mails ontvangen;
 • Ook kunt u via de instellingen van uw apparaat (zoals u mobiel) aan- en uitzetten of u locatiegegevens wil delen of push notificaties van Better Get Hit wil ontvangen;
 • Voor het beheren van uw cookievoorkeuren, verwijzen we u naar ons “Cookiebeleid”.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en om de door u verstrekte gegevens aan te passen. Ook heeft u het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van uw gegevens kunt u contact opnemen via eric@bettergethit.com.

Uw informatie onderhouden:

Better Get Hit doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat uw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat u zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit uw wachtwoord aan een ander.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid. Als onderdeel van een wereldwijde organisatie maken we gebruik van gedeelde diensten, waarvan sommige zich buiten Europa bevinden.

Contact opnemen:

Als u vragen hebt over het bovenstaande of onze benadering van privacy kunt u contact opnemen via eric@bettergethit.com

Wijziging privacy statement

Better Get Hit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Better Get Hit te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, dan zullen we u daarover informeren en bij ingrijpende wijzigingen vragen wij - indien nodig - ook toestemming.